עונת גדיד התמרים עדיין בשיאה והפעם קצת יותר מידע על הברהי , מפרי עטו של חיים אורן - בן זוגי ...