אחרי חושד וחצי של שיכרון חושים באים הספקות... מתאים לי או לא? עשרה סימנים מתי ללכת כאשר ארבעה מתוך שבעת ...