תמלול זוהי פעולה שבה מעבירים קולות לכתב. על התמלול לשקף במדויק את אופי השיחה, להקפיד על העברה מדויקת של המסרים ...