עכשיו שאני סוגרת חמישה עשורים, אני בעצם יודעת שכל מה שאנחנו מגלים על עצמנו צריך לעבור עדכון כל כמה שנים. ...