להיות ליד מסורטן או מסורטנת זה אתגר לא פשוט זה מלווה כאב תסכול והמון אני וודאות. זה גם אומר לעמוד ...