אולי את ערוץ 10 יסגרו, כמו שכבר היו כלי מדיה שהיו ונסגרו אבל… לחיות ולאפשר לחיות, כמה פשוט לבקש…כמה ...