לא דמיינתי שלפעמים כשכל כך עסוקים, טרודים ומותשים אז לא רואים שהצד השני זקוק לכוס מים, לגלידונית, למחמאה ואולי לפלרטוט ...