אמא שבורת לב העלתה לרשת תמונה מפתיעה ובה אפר בתה הונח בתוך כסא הילדה באוטו וסחפה את הגולשים שלא עמדו ...