''העולם האוטופי של השונה שהוא שווה, שיש מאיתנו הרבה בגוונים שונים והדת היא תפילה, כמיהה, מנהג ותרבות. הדת היא האלוהים ...