שני אנשים שאיבדו כמעט את הכל בחיים, ונגזלה מהם חירותם, חיים את חייהם המורכבים, ונפגשים בזכות יד הגורל, או במזל. ...