מה אכלו בתקופת התנ"ך? לא רע אם לשפוט לפי שיתוף הפעולה של מסעדת ליליות עם מיזם 929, שבמסגרתו יוגשו 3 ...