תלות רגשית מתארת מצב בו חסרה לאדם היכולת או הידיעה כיצד לחוש תחושת ביטחון או סיפוק עם מה שקיים כרגע ...