אז מה עושה אמא כשהילד המיוחד שלה, שגם ככה מאופיין באכילה בררנית מצמצם לאט לאט את התפריט שלו, בעלה לא ...

אני מלאת תקווה כי אולי בזכות הקמפיין הזה באמת נצליח לעשות שינוי בחברה שלנו, אך התקווה הזו מהולה בעצב כי ...