חוץ מחופש, ים ושמש, יש בקיץ גם די הרבה מטרדים: מדוזות, יתושים וכוויות הם רק חלק מהם. כדי לשרוד את ...