ביום קיצי אחד מושלם, האדמה פערה את פיה ושאבה אותי אליה. איבדתי את בעלי ואבי ילדי. האבל הכניס אותי לשיתוק, ...

אף פעם לא העזתי לחלום ולא "ראיתי" את עצמי ופתאום אני מבררת מה השאיפות שלי, במה אני טובה. כותבת קורות ...