חברת אידיאל בטיחות בעבודה בעלת ניסיון עשיר הכנת/עריכת תיקי שטח כיבוי אש  שאושרו על ידי הרשות  הארצית לכבאות בכל רחבי הארץ. ...