למטה מוצגת חוות דעתי האישית, הדעות שגולשות מגבול הסדרה ולעולם יותר פרטי לא מיועדות לפגוע באף אחד או להכליל. וכמובן ...

סיפור קצר ...

שינוי הסטטוס מצריך שינוי בהתייחסות, כפי שגלית גוטמן חוקרת, ותודה לאל אני לא הראשונה שחושבת כך, גדולים וטובים לפני הכינו ...