בית הכנסת העתיק במירון צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

מכתב לאמא-יקרה מארץ רחוקה. ...