לאחר שמגישות החדשות, יונית לוי ותמר איש שלום, תועדו בהופעה זהה בשידורי המהדורות בהגשתן, הן המשיכו להתבדח על זה ברשת ...