המחזה האחרון שכתב שייקספיר, משמש כמטפורה למחזה האחרון שבחר איתי פז ז"ל להעלות עם תלמידיו האהובים, רגע לפני שנפטר. התלמידים ...

צלילים ומילים שהתחרזו להם יחד למחשבות קלות וכבדות שנושאות הלאה למעלה לארץ הבלונים ...