ילדים בבתי הספר ברחבי הארץ מתחפשים היום אבל מי אמר שפורים הוא רק חג לילדים? קבלו כאן כמה תחפושות שקלטנו ...