ככה זה כשהילדים הם רק התירוץ ללכת לקנות תחפושת...... ...