אראל מרגלית הוכיח שיש לו יותר גדול, אבל הטכניקה, שזה מה שבאמת חשוב, לא משהו ...