תחושות אוטומטיות ותחושות שאנו גורמים לעצמנו אולי לא חשבתם על כך, אבל ישנן תחושות שאנו ממש גורמים ומייצרים לעצמנו וישנן ...