למה אני לא יכולה לקבל את ההזמנה של ראש הממשלה לצאת לבלות בארצו היפה? ולא, זה לא קשור לפוזה הרומנטית ...