גיל הגיעה לגיל שאפשר להתחיל! להתחיל מה? לאכול מזון מוצק. למרות שאני עושה את זה כבר לא מעט שנים ואפילו ...