גם אם מאחוריך ותק בהתמודדות עם הימים האלה בחודש, לא צריך להתרגל לתסמינים, אפשר להקל על עצמך ודי בקלות, למשל ...