אני כל כך אוהבת בכתיבה שלי אליכם את העובדה שניתנת לי האפשרות לגעת בכל כך הרבה נושאים ולהשתמש בתהליך ...