אני מכורה לריח המשכר של הבורקס העולה מן התנור, לבורקס של העגלה ולכל בורקס באשר הוא בורקס, אפילו מתוצרת מאפייה ...