הרצון לייצר ילד מושלם. בשלב בחירת תורם הזרע אני שומעת שוב ושוב ושוב את רצונן של נשים לבחור ...