עם הגיל משתנה הכל….     האמת שלא רוצים לדעת האמת שלא רוצים ללמוד   הכאב שלא רוצים ...