לא מאמינים? גם אני לא האמנתי כשקבלתי לנסות את הקמח החדש הזה. שבת בבוקר ולנאני שלי שבאה להתארח אצלנו השבת ...