קובץ סיפורים שונה ואחר,סיפורים מהחיים ומחשבות מחויכות על החיים פרי עטו של אדם חכם המביט וכותב על כל מה שעיניו ...