ביקורת על "איש ושמו אובה" מאת פרדריק בקמן ...

חיפשתי לשבת ספר שינתק אותי מהכאן ועכשיו, והצלחתי בגדול עם "כוכב הכסף" של ג'אנט וולס ...

עוד סדרה מגל ספרי הנוער החדש, עם גיבורה בעולם מד"בי ...