תוכנית לניהול הבטיחות מכיל את הנושאים הבאים: * תיאור מקום העבודה. * מדיניות הבטיחות והבריאות של המפעל. * ניהול הסיכונים ...