בעבר נאלצנו לוותר, לפנות , לעקור ישובים – תמורת הבטחה שהערבים יכבדו הסכמים בפועל פינינו , עקרנו , גירשנו ולא ...

סיפור מורכב, עם ראש וגם עם זנב, קשה לעיכול לצמחונים, המערבב ומשלב מאכלים, תכנים וחגים. נוגע במילים, תמונות וסרטים מההווה ...