גל מגלה 91 ארצות במרחק של חמש עשרה דקות מאיילון ...