לימודי גרפיקה ממוחשבת למתחילים לא צריך להיוולד עם איזה כישרון כלשהוא ולא צריך לדעת מיומנויות מחשב כבר מלידה בכל מה ...