נשמת העולם נבנתה כהתאמה מוזיקלית אמר אפלטון. מה יש שם באוסף התווים המשוטטים להם בין סולמות עולים ויורדים,וכל אחד מהם ...