ואיך באים תינוקות לעולם? יודעים כולם…   ואיך האהבה פורצת? יודעים כולם…   איך היא פתאום נגמרת ואני ...