זה הסיפור שלה! – תהליכים מיומני. כמנטור – ישנם רגעים שאני חווה Up And Down. רגע – בונים בטחון, ...

פרשת כי תשא רעיון אימוני מפרשת השבוע..... הקשר בין הרגלים יצרים ודפוסי התנהגות ...