חברה פירסמה הבוקר תמונה שלה תורמת דם עם המילים ''כייף לפתוח את היום עם מעשה טוב. תעשה טוב,תקבל טוב❤ יום ...