בימים אלה היחצנים של מייגן מרקל מנסים להציל את תדמיתה ולשכנע את הבריטים שהדוכסית ניסתה לצאת מהדלת הצדדית במלון מארק ...