הספר הזה חריף עד דמעות, יש בו הומור, אך מתחת לפני השטח יש בו כאב וצער עמוק. ...