מהו טעם החיים? יחיאל, שתיל התאנה הצעיר, מחפש לכך תשובה כמו רבים מאיתנו. הוא חוקר ושואל ולבסוף הוא את התשובה ...