אני אוהבת ספרות ישראלית, וביחוד כזו שמצליחה לשזור אישי ולאומי ביחד. חלפון הטיב לעשות כן. יש בספר הזה קצת היסטוריה, ...