למה השרות שותקות?. למה הן לא מדברות על נשים, על "מי טו" או על הבן של ראש הממשלה? האם זה ...