אין לי מיליונים בבנק להרשים, אין לי אמא שעלי תגן במילים, אין לי מעריץ שעלי יספיד, אבל יש לי אשה ...