אנשים שואלים אותי האם לחכות עם רכישת הדירה לאישור הצעות החוק למע"מ 0 ול"מחיר המטרה". בינתיים יש מלחמה והדבר היחיד ...

התוצאה: אנחנו לא יכולים להעסיק עוד אנשים ובגלל מה? ביורוקטיה? רצון? יכולת? הצילו..לפחות שאקבל הסבר הגיוני ממישהו. עוד לפחות 20 ...