שר הכלכלה חה"כ אלי כהן – Eli Cohen : " יש 6 לשכות אזוריות במדינה ישראל. ירושלים היא הלשכה החשובה ביותר מעצם ...

אולי אסון קריסת החניון הוא שיגרום לשינוי בתרבות חיתוך הפינות, ה''יהיה בסדר'' והפרטאץ'. אולי נתחיל לדאוג לחיי בני האדם שבונים ...